Close

Arrow
Arrow
Slider

Velkommen til INVA ENGINEERING AS

Inva Engineering AS har startet med rørmerking.

Lave energikostnader og godt inneklima!

Det finnes ingen snarveier til lave energikostnader og et godt inneklima! Varme, ventilasjonssystem og automatikk må være tilpasset og justert til hverandre, for at et optimalt inneklima med et lavt energibruk skal oppnås.

Kontakt oss for gode løsninger

Vår kompetanse og erfaring gjør oss i stand til å løse de fleste reguleringsproblemer. Ønsker du å spare energi, få øket komfort, samt bedret økonomi, har du flere gode grunner 01 å kontakte oss.

Kontakt oss
Få riktig vannmengde og energi på rett sted

Få riktig vannmengde og energi på rett sted – til riktig tid. Inva Engineering AS er landets ledende leverandør innen innregulering av vannbårne energisystemer.

Hvor store verdier forsvinner hvert år p.g.a. manglende kontroll og forståelse for energisparing?

INVA ENGINEERING AS er et av landets ledende firma innen vannbårne energisystemer.
Våre Tjenester

Innregulering

Inva Engineering AS er landets
ledende leverandør innen
innregulering av vannbårne energisystemer.

Rørmerking

Inva Engineering AS tilbyr
merking av alle type rør, ventiler
og komponenter i VVS anlegg.

Serviceavtaler

Inva Engineering tilbyr service- og
driftsavtaler for drift og
vedlikehold,samt mengde og
energikontroll av alle
vannbårne energisentraler.

FDV dokumentasjon

Inva Engineering tilbyr
utarbeidelser av drifts-
og vedlikeholdsinstrukser
for alle typer VVS anlegg.

Feilsøking

ed vår lange erfaring og brede
kompetanse er vi en ledende
leverandør på feilsøking og utbedring
av vannbårne energianlegg.

Tilstandsanalyser

Inva Engineering tilbyr utarbeidelse av
tilstandsanalyser for alle typer vannbårne energianlegg.

Utleie og salg av vannbehandlingsløsninger

For at vannbårne energianlegg
skal fungere optimalt må vannet
i systemet være fritt for luft,
mikrobobler og smuss.

Uavhengig kontroll

Inva Engineering tilbyr uavhengig kontroll
av prosjekterende og utførende
på vannbårne energianlegg.

Enøk og rehabiliteringstiltak

Inva Engineerings lange og brede
erfaring innen vannbårne energisystemer
har ført til at vi er en trygg
og seriøs totalleverandør.

Prosjektering og prosjektsikring

Inva Engineering tilbyr
prosjektering og utarbeidelse
av tegninger for alle typer varme og kjøleanlegg.

Logging

I forbindelse med drifts-
problemer feil inneklima kan
det være behov for å logge
temperaturer og vannmengder
over deler eller hele systemer.

Energivurdering

Energivurdering av tekniske
anlegg er en regelmessig
kontroll av tekniske
anlegg og ligger under

Vi har hovedkontor i Oslo. Vår intensjon er å være markedsledende på tjenester som sikrer et driftssikkert, energieffektivt og miljøvennlig inneklima med optimal komfort under hele byggets levetid.

Våre ansatte har lang erfaring og bred kompetanse innen vannbårne energianlegg og vi har hittil innregulert / rehabilitert over 5000 anlegg, fra Svalbard i nord til Warzawa i syd, til Oseberg i vest til Karlstad i øst.

Vi hjelper deg med å redusere dine kostnader og garanterer maksimal avkastning på hver satset krone!
Les mer...

Løkkåsen Boligsameiet

Skytterdalen 7, Sandvika
94 leiligheter med radiatorer og gulvvarme på bad.
1 rørsystem på radiatorkurs.
Montert strupeventiler og innregulert varmeanlegget.
Totalentreprise: Inva Engineering AS
8 % besparelse på energiforbruket.
Utført: 2011/2012

Vormsund Ungdomsskole

Montering av ny samlestokk i varmesentral med shuntgrupper, pumper og automatikk.
Montering av ny el. tavle.
Totalentreprise: Inva Engineering AS og Lunder & Aas AS
16 % Besparelse på energiforbruket varmeanlegg.
(uten besparelse av strømforbruk på nye pumper)
Utført: 2013.

Hovedkontor Siemens Norge AS

Bestående av 1 høyblokk og 5 lav blokker. Rehabilitering av varmeanlegget, ombygging til variable mengder. Utført 2010.

Totalentreprise:Inva Engineering AS
Rørlegger:Oras AS

2018!

Agmund Bolts vei 53, 0664 Oslo
+47 23 17 43 10 inva@inva.no