tjenester
Innregulering

Få riktig mengde energi på rett sted – til riktig tid.
Inva Engineering AS er landets ledende leverandør innen innregulering av vannbårne energisystemer.

For å oppnå et ønsket inneklima kreves det kontinuerlig tilførsel av energi for å kompensere for byggets varmetap. Innregulering av vannbårne systemer sikrer og dokumenterer at hvert varmelegeme får riktig vannmengde, og dermed avgir riktig effekt.

Ved å benytte Inva Engineering til å rehabilitere og innregulere eldre eksisterende varmeanlegg, er det mulig å oppnå en besparelse av energiforbruket på 20-30 %.

Inva Engineering dokumenterer alle innreguleringsoppdrag med å overlevere en komplett innreguleringsprotokoll.

Inva Engineering har siden etablering i 1986 innregulert over 4000 anlegg.

Kun den som måler, vet hva som skjer..

Serviceavtaler

Inva Engineering tilbyr serviceavtaler
for drift og vedlikehold, samt energi
og mengdekontroll av alle vannbårne energianlegg.

Energivurdering

Energivurdering er en regelmessig
kontroll av tekniske anlegg og ligger
under Energimerkeforskriften som
trådte i kraft 1.juli 2010

FDV

Drift- og vedlikeholdsinstrukser skal utarbeides for alle nye bygg. Dette bør selvsagt også forefinnes på alle
eksisterende bygg.