Inva Engineering AS har tegnet kontrakt med Oras AS

Inva Engineering AS har tegnet kontrakt med Oras AS på innregulering av varme- og kjøleanlegget på The Hub.

Nytt hotell i Oslo, som blir Norges største og åpner i 2019.