Entries by

Pynten Borettslag på Lambertseter i Oslo

    Ivar Lærum AS og Inva Engineering AS har inngått kontrakt vedrørende rehabilitering av varmeanlegget. Pynten Borettslag består av 567 leiligheter i 23 blokker. Varmeanlegget har 1 varmesentral, 15 undersentraler og ca 2800 radiatorer. Ferdigstilles oktober/november 2015.  

Vormsund Ungdomsskole

Vormsund Ungdomsskole Inva Engineering AS og  Lunder & Aas AS rehabiliterer varmesentralen på Vormsund Ungdomsskole. Arbeidene er i gang og prosjektet ferdigstilles høsten 2013.

Risenga Bo og Omsorgssenter

Risenga Bo og Omsorgssenter Inva Engineering rehabiliterer varmeanlegget på Risenga Bo og Omsorgssenter. Anlegget består av 1 stk varmesentral og 6 stk undersentraler Ferdigstilles juni 2013. Risenga Bo og Omsorgssenter er et av Asker kommune sine fem sykehjem og består av 104 sykehjemsplasser og 19 dagsenterplasser samt en trygghetsavdeling.

Solplassen 1

Solplassen 1 Inva Engineering har inngått kontrakt med gårdeier ifb med rehabilitering og innregulering av varme- og kjøleanlegget. Oppstart januar 2013 og ferdigstillelse september 2013.

DnB Bjørvika

DnB Bjørvika Inva Engineering innregulerer varme- og kjøleanlegget på det nye DnB-komplekset i Bjørvika, som underleverandør til Oras AS. Består av 3 forskjellige bygg, med forbindelse under bakken. Totalt vil ca 80 000 kvadratmeter gi rom til ca 4000 ansatte. 2 bygg ferdigstilles i 2012 og det siste i 2013.

Lave energikostnader og godt inneklima!

Lave energikostnader og godt inneklima! Det finnes ingen snarveier til lave energikostnader og et godt inneklima! For å lykkes med dette må hele bygget fungere som en enhet. Varme-, ventilasjonssystem og automatikk må være tilpasset og justert til hverandre, for at et optimalt inneklima med et lavt energibruk skal oppnås. Dessuten må anleggets videre funksjon […]

Hieronymus Heyerdalsgate 1

Hieronymus Heyerdalsgate 1 Inva Engineering har som totalentreprenør rehabilitert varmeanlegget. Ferdigstilt og overlevert uten mangler februar 2012 Vi ønsker lykke til med varmeanlegget!