Kontaktinformasjon sentralbord

Kontor tlf.: +47 23 17 43 10 E-mail: inva@inva.no

Navn

Joar Vellene

Ole-Martin Bjerke

Trond Myrvold

Joachim Steen Arnesen


Stian Aspdahl Hagland


Christopher Godøen

Andreas Bjerke


Thinnakorn Srimuang

 

Mobil

91 65 24 23

98 28 77 83

98 28 77 88

E-post

joar@aa-ror.no

bjerke@inva.no

myrvold@inva.no 

Tittel

Daglig leder

Avdelingsleder

Serviceansvarlig

Servicetekniker vannbårne energianlegg

Servicetekniker vannbårne energianlegg

Servicetekniker rørmerking

Servicetekniker vannbårne energianlegg

Servicetekniker rørmerking