Kontaktinformasjon sentralbord

Kontor tlf.: +47 23 17 43 10 E-mail: inva@inva.no

Navn

Ole-Martin Bjerke

Trond Myrvold

Joachim Steen Arnesen

Stian Aspdahl Hagland

Christopher Godøen

Andreas Bjerke

 

Mobil

98 28 77 83

98 28 77 88

E-post

bjerke@inva.no

myrvold@inva.no

Tittel

Daglig leder

Serviceansvarlig

Servicetekniker vannbårne energianlegg

Servicetekniker vannbårne energianlegg

Servicetekniker rørmerking

Servicetekniker vannbårne energianlegg