Risenga Bo og Omsorgssenter

Risenga Bo og Omsorgssenter

Inva Engineering rehabiliterer varmeanlegget på Risenga Bo og Omsorgssenter.
Anlegget består av 1 stk varmesentral og 6 stk undersentraler
Ferdigstilles juni 2013. Risenga Bo og Omsorgssenter er et av Asker kommune
sine fem sykehjem og består av 104 sykehjemsplasser og 19 dagsenterplasser
samt en trygghetsavdeling.

Solplassen 1

Solplassen 1

Inva Engineering har inngått kontrakt med gårdeier ifb med rehabilitering og innregulering av varme- og kjøleanlegget. Oppstart januar 2013 og ferdigstillelse september 2013.

DnB Bjørvika

DnB Bjørvika

Inva Engineering innregulerer varme- og kjøleanlegget på det nye DnB-komplekset i Bjørvika, som underleverandør til Oras AS.

Består av 3 forskjellige bygg, med forbindelse under bakken.

Totalt vil ca 80 000 kvadratmeter gi rom til ca 4000 ansatte.

2 bygg ferdigstilles i 2012 og det siste i 2013.