Lave energikostnader og godt inneklima!

Lave energikostnader og godt inneklima!

Det finnes ingen snarveier til lave energikostnader og et godt inneklima! For å lykkes med dette må hele bygget fungere som en enhet. Varme-, ventilasjonssystem og automatikk må være tilpasset og justert til hverandre, for at et optimalt inneklima med et lavt energibruk skal oppnås. Dessuten må anleggets videre funksjon sikres gjennom vedlikehold av kyndige folk.

Hieronymus Heyerdalsgate 1

Hieronymus Heyerdalsgate 1

Inva Engineering har som totalentreprenør rehabilitert varmeanlegget.

Ferdigstilt og overlevert uten mangler februar 2012

Vi ønsker lykke til med varmeanlegget!

Statoil Fornebu

Statoil Fornebu

Nytt regionskontor for Statoil på Fornebu.

Inva Engineering innregulerer varme- og kjøleanlegget som underleverandør til Oras AS

Ca 100 000 kvadratmeter og et parkeringshus for ca 1.500 biler.

Ferdigstilles høsten 2012.