RØRMERKING

Inva Engineering AS tilbyr merking av alle type rør, ventiler og komponenter i VVS anlegg.

INNREGULERING

Få riktig mengde energi på rett sted – til riktig tid.

AVSTENGNINGSGUIDE

En avstengningsguide gir oversikt over ventiler i VVS systemer, og hvilke system/rom de betjener/stenger for.

Tjenester

Hvor store verdier forsvinner hvert år p.g.a. manglende kontroll og forståelse for energisparing?

Inva Engineering AS er en av landets ledende leverandører innen innregulering og merking av vannbårne systemer

Innregulering

Inva Engineering AS er landets ledende leverandør innen innregulering av vannbårne energisystemer.

Rørmerking

Inva Engineering AS tilbyr merking av alle type rør, ventiler og komponenter i VVS anlegg.

Feilsøking

ed vår lange erfaring og brede kompetanse er vi en ledende leverandør på feilsøking og utbedr

Serviceavtaler

Inva Engineering tilbyr service- og driftsavtaler for drift og vedlikehold,samt mengde og energikontroll av alle vannbårne energisentra

Tilstandsanalyser

Inva Engineering tilbyr utarbeidelse av tilstandsanalyser for alle typer vannbårne energianlegg.

Avstengningsguide

Inva Engineering AS tilbyr utarbeidelse av avstengningsguider for alle typer VVS anlegg.

FDV dokumentasjon

Inva Engineering tilbyr utarbeidelser av drifts- og vedlikeholdsinstrukser fo

Utleie og salg av vannbehandlingsløsninger

For at vannbårne energianlegg skal fungere optimalt må vannet i systemet være fritt for luft,

Energivurdering

Energivurdering av tekniske anlegg er en regelmessig kontroll av tekniske anlegg og ligger under

Logging

I forbindelse med drifts- problemer feil inneklima kan det være behov for å logge temperaturer og vannmengder over deler eller hele systemer.

Prosjektering og prosjektsikring

Inva Engineering tilbyr prosjektering og utarbeidelse av tegninger for alle typer varme og kjøleanlegg.

Uavhengig kontroll

Inva Engineering tilbyr uavhengig kontroll av prosjekterende og utførende på vannbårne energianlegg.

Enøk og rehabiliteringstiltak

Inva Engineerings lange og brede erfaring innen vannbårne energisystemer har ført til at vi er en trygg og seriøs totalleverandør.

Blogg

Inva Engineering AS er solgt til Instalco AB

Inva Engineering AS er solgt til Instalco AB og er pr. 9.8.2021 fusjonert med Andersen og Aksnes Rørleggerbedrift AS. Instalco AB er et av Nordens ledende installasjonsselskaper innen elektrisitet, VVS, teknologirådgivning og industri. Selskapet utfører design, installasjoner, service og vedlikehold av eiendommer og anlegg i Sverige, Norge og Finland. Instalco AB består av en sammenhengende […]

Om oss

  • Vi har hovedkontor i Oslo.

    Vår intensjon er å være markedsledende på tjenester som sikrer et driftssikkert, energieffektivt og miljøvennlig inneklima med optimal komfort under hele byggets levetid.

  • Våre ansatte har lang erfaringnature...

    og bred kompetanse innen vannbårne energianlegg og vi har hittil innregulert / rehabilitert over 5000 anlegg, fra Svalbard i nord til Warzawa i syd, til Oseberg i vest til Karlstad i øst.

  • Vi hjelper deg...

    med å redusere dine kostnader og garanterer maksimal avkastning på hver satset krone!

Referanser

T2 Gardermoen

Ny terminal på Oslo lufthavn.
Innregulering av varme- og kjøleanlegg.
Underleverandør til Oras AS.

Utført: 2016 – 2017.

Youngskvartalet

Innregulering av varme- og kjøleanlegg.
Rørmerking av varme, sanitær, kjøling og sprinkleranlegg.
Utarbeidelse av avstengningsguide.
Underleverandør til Oras AS.

Utført: 2017.

Nye Haugesund sykehus

Innregulering og merking av varme, kjøling og sanitæranlegg.

Utført: 2020 – 2021