Close

previous arrow
next arrow
Slider

Velkommen til Inva Engineering AS

Lave energikostnader og godt inneklima!

Det finnes ingen snarveier til lave energikostnader og et godt inneklima! Varme, ventilasjonssystem og automatikk må være tilpasset og justert til hverandre, for at et optimalt inneklima med et lavt energibruk skal oppnås.

RØRMERKING

Vi tilbyr merking av alle type rør, ventiler og komponenter i VVS anlegg. Vårt merkesystem dekker kravet for identifisering av rør, ventiler og utstyr – og fører til bedre oversikt over røranlegg som igjen fører til forenkler drift- og vedlikehold.

INNREGULERING

Få riktig vannmengde og energi på rett sted – til riktig tid. Inva Engineering AS er landets ledende leverandør innen innregulering av vannbårne energisystemer.

AVSTENGNINGSGUIDE

Inva Engineering AS tilbyr utarbeidelse av avstengningsguider for alle typer VVS anlegg.

Hvor store verdier forsvinner hvert år p.g.a. manglende kontroll og forståelse for energisparing?

Inva Engineering AS er en av landets ledende leverandører innen innregulering og merking av vannbårne systemer

Innregulering

Inva Engineering AS er landets
ledende leverandør innen
innregulering av vannbårne energisystemer.

Rørmerking

Inva Engineering AS tilbyr
merking av alle type rør, ventiler
og komponenter i VVS anlegg.

Serviceavtaler

Inva Engineering tilbyr service- og
driftsavtaler for drift og
vedlikehold,samt mengde og
energikontroll av alle
vannbårne energisentraler.

AVSTENGNINGSGUIDE

Inva Engineering AS tilbyr utarbeidelse av avstengningsguider for alle typer VVS anlegg.

FDV dokumentasjon

Inva Engineering tilbyr
utarbeidelser av drifts-
og vedlikeholdsinstrukser
for alle typer VVS anlegg.

Feilsøking

ed vår lange erfaring og brede
kompetanse er vi en ledende
leverandør på feilsøking og utbedring
av vannbårne energianlegg.

Tilstandsanalyser

Inva Engineering tilbyr utarbeidelse av
tilstandsanalyser for alle typer vannbårne energianlegg.

Utleie og salg av vannbehandlingsløsninger

For at vannbårne energianlegg
skal fungere optimalt må vannet
i systemet være fritt for luft,
mikrobobler og smuss.

Uavhengig kontroll

Inva Engineering tilbyr uavhengig kontroll
av prosjekterende og utførende
på vannbårne energianlegg.

Enøk og rehabiliteringstiltak

Inva Engineerings lange og brede
erfaring innen vannbårne energisystemer
har ført til at vi er en trygg
og seriøs totalleverandør.

Prosjektering og prosjektsikring

Inva Engineering tilbyr
prosjektering og utarbeidelse
av tegninger for alle typer varme og kjøleanlegg.

Logging

I forbindelse med drifts-
problemer feil inneklima kan
det være behov for å logge
temperaturer og vannmengder
over deler eller hele systemer.

Energivurdering

Energivurdering av tekniske
anlegg er en regelmessig
kontroll av tekniske
anlegg og ligger under

Vi har hovedkontor i Oslo. Vår intensjon er å være markedsledende på tjenester som sikrer et driftssikkert, energieffektivt og miljøvennlig inneklima med optimal komfort under hele byggets levetid.

Våre ansatte har lang erfaring og bred kompetanse innen vannbårne energianlegg og vi har hittil innregulert / rehabilitert over 5000 anlegg, fra Svalbard i nord til Warzawa i syd, til Oseberg i vest til Karlstad i øst.

Vi hjelper deg med å redusere dine kostnader og garanterer maksimal avkastning på hver satset krone!

Inva Engineering AS har startet med rørmerking.

Vi feirer dette med å tilby 15 % rabatt på rør- og ventilmerking.

Benytt muligheten og bestill her inva@inva.no og merk mailen med «merking»

Tilbudet gjelder på veiledende priser og ved…

Load More
1. Bilde Gardermoen T2

T2 Gardermoen

Ny terminal på Oslo lufthavn.
Innregulering av varme- og kjøleanlegg.
Underleverandør til Oras AS.

Utført: 2016 – 2017.

2. Bilde Youngskvartalet
Youngskvartalet

Innregulering av varme- og kjøleanlegg.
Rørmerking av varme, sanitær, kjøling og sprinkleranlegg.
Utarbeidelse av avstengningsguide.
Underleverandør til Oras AS.

Utført: 2017.

3. Bilde Eidsvoll vgs
Eidsvoll videregående skole

Totalrehabilitering av varmeanlegg i 4 stk bygg.
Bygd om fra konstant sirkulasjon til mengderegulert anlegg og fjernvarmesentral
Prosjektering og prosjektledelse samt innregulering.

Utført: 2016

Nils Hansens vei 7, 0667 Oslo
+47 23 17 43 10 inva@inva.no