[thb_gap height=”25″]
Innregulering

Få riktig mengde energi på rett sted – til riktig tid.

Inva Engineering AS er landets ledende leverandør innen innregulering av vannbårne energisystemer.

Inva Engineering AS har startet med rørmerking.

[thb_gap height=”25″]

Inva Engineering AS tilbyr merking av alle type rør, ventiler og komponenter i VVS anlegg.

Vårt Merkesystem dekker kravet for identifisering av rør, ventiler og utstyr – og fører til bedre oversikt over røranlegg som igjen fører til forenkler drift- og vedlikehold.

Merkesystemet følger farger for merking av rørsystemer i hht NS 813 utgave 2 1987.

[thb_gap height=”25″]
[thb_gap height=”25″]
[thb_image img_size=”full” image=”1112″][thb_gap height=”20″]
Serviceavtaler

Inva Engineering tilbyr serviceavtaler
for drift og vedlikehold, samt energi
og mengdekontroll av alle vannbårne energianlegg.

[thb_image img_size=”full” image=”1111″][thb_gap height=”20″]
Energivurdering

Energivurdering er en regelmessig
kontroll av tekniske anlegg og ligger
under Energimerkeforskriften som
trådte i kraft 1.juli 2010

[thb_image img_size=”full” image=”1110″][thb_gap height=”20″]
FDV

Drift- og vedlikeholdsinstrukser skal utarbeides for alle nye bygg. Dette bør selvsagt også forefinnes på alle
eksisterende bygg.

[thb_gap height=”25″]