Hieronymus Heyerdalsgate 1

Hieronymus Heyerdalsgate 1

Inva Engineering har som totalentreprenør rehabilitert varmeanlegget.

Ferdigstilt og overlevert uten mangler februar 2012

Vi ønsker lykke til med varmeanlegget!