Statoil Fornebu

Statoil Fornebu

Nytt regionskontor for Statoil på Fornebu.

Inva Engineering innregulerer varme- og kjøleanlegget som underleverandør til Oras AS

Ca 100 000 kvadratmeter og et parkeringshus for ca 1.500 biler.

Ferdigstilles høsten 2012.