Ingen oppdrag gjennomføres uten at alt er under kontroll

Hos Inva setter vi vår stolthet i å utføre alle oppdrag til fingerspissene. Alle punkter skal være sjekket, dokumentert og ivaretatt. Alle krav og lover skal være tatt hensyn til når vi overleverer et anlegg. KS / HMS – systemet er et naturlig hjelpemiddel når vi skal sikre at alle standarder ivaretas – ikke minst i henhold til kundens behov.

Skreddersøm betyr kvalitet

Våre oppdragsgivere har forventninger til den jobben vi gjør, og selvfølgelig til det ferdige produktet. Derfor overlevrer Inva alltid kopi av alle utfylte kvalitetsskjemaer i permer til byggherre/tiltakshaver – slik at det er lett å få oversikt, og lett å forankre kvalitetsnivå videre. Systemet vi benytter er Total Kontroll AS sitt styringssystem for bygg- og anleggsbransjen.

 


 

Hvorfor HMS er så viktig

Inva har klare oppfatninger av hva vi mener med helse, miljø og sikkerhet. Vi holder et høyt nivå innen HMS, noe som er en verdi i seg selv – og forteller litt om hvordan vi som selskap ønsker å fremstå. Et godt omdømme er en forutsetning for gode økonomiske resultater – og ikke minst for at vi skal være en av de beste i bransjen.

 

Våre fokusområder på HMS

  • Ingen skader på mennesker og miljø
  • Ingen ulykker eller tap
  • Bidra til en bærekraftig utvikling
  • Et høyt nivå innen HMS har en verdi i seg selv.
  • Samme gjennomgående HMS-standard i alle deler av virksomheten
  • Samme høye forventninger til HMS-nivå hos våre leverandører og samarbeidspartnere
  • Vi har et felles ansvar for å ta vare på miljø, verdier og hverandre!