Få riktig mengde energi på rett sted – til riktig tid.

Inva Engineering er landets ledende leverandør innen innregulering av vannbårne energisystemer.

Inva Engineering har startet med rørmerking.

Inva Engineering tilbyr merking av alle type rør, ventiler og komponenter i VVS anlegg.

Vårt Merkesystem dekker kravet for identifisering av rør, ventiler og utstyr – og fører til bedre oversikt over røranlegg som igjen fører til forenkler drift- og vedlikehold.

Merkesystemet følger farger for merking av rørsystemer i hht NS 813 utgave 2 1987.