Close

Tjenester

Innregulering

Få riktig mengde energi på rett sted – til riktig tid.

Inva Engineering AS er landets ledende leverandør innen innregulering av vannbårne energisystemer.

Inva Engineering AS har startet med rørmerking.

Inva Engineering AS tilbyr merking av alle type rør, ventiler og komponenter i VVS anlegg.

Vårt Merkesystem dekker kravet for identifisering av rør, ventiler og utstyr – og fører til bedre oversikt over røranlegg som igjen fører til forenkler drift- og vedlikehold.

Merkesystemet følger farger for merking av rørsystemer i hht NS 813 utgave 2 1987.

Serviceavtaler

Inva Engineering tilbyr serviceavtaler
for drift og vedlikehold, samt energi
og mengdekontroll av alle vannbårne energianlegg.

Energivurdering

Energivurdering er en regelmessig
kontroll av tekniske anlegg og ligger
under Energimerkeforskriften som
trådte i kraft 1.juli 2010

FDV

Drift- og vedlikeholdsinstrukser skal utarbeides for alle nye bygg. Dette bør selvsagt også forefinnes på alle
eksisterende bygg.