Energivurdering av tekniske anlegg er en regelmessig kontroll av tekniske anlegg og ligger under Energimerkeforskriften som trådte i kraft 1.juli 2010.

Ordningen omfatter varmeanlegg, oljekjeler, ventilasjons- og kjøleanlegg.

Måle med energivurdering av tekniske anlegg er å stimulere til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene.

Inva Engineering tilbyr energivurdering av tekniske anlegg ihht forskriften.