Få riktig mengde energi på rett sted – til riktig tid.
Inva Engineering er landets ledende leverandør innen innregulering av vannbårne energisystemer.

For å oppnå et ønsket inneklima kreves det kontinuerlig tilførsel av energi for å kompensere for byggets varmetap.

Innregulering av vannbårne systemer sikrer og dokumenterer at hvert varmelegeme får riktig vannmengde, og dermed avgir riktig effekt.

Ved å benytte Inva Engineering til å rehabilitere og innregulere eldre eksisterende varmeanlegg, er det mulig å oppnå en besparelse av energiforbruket på 20-30 %.

Inva Engineering dokumenterer alle innreguleringsoppdrag med å overlevere en komplett innreguleringsprotokoll.

Inva Engineering har siden etablering i 1986 innregulert over 4500 anlegg.

Kun den som måler, vet hva som skjer...