I forbindelse med driftsproblemer / feil inneklima kan det være behov for å logge temperaturer og vannmengder over deler eller hele systemer. Dette gjøres for lettere å kartlegge mulige årsaker til feil på systemer.

Inva Engineering har utstyr til å utføre logging av temperatur og vannmengder.