Inva Engineering tilbyr merking av alle type rør, ventiler og komponenter i VVS anlegg. Ønsker du å montere merker selv sender vi dette til deg pr. post.

Vårt Merkesystem dekker kravet for identifisering av rør, ventiler og utstyr – og fører til bedre oversikt over røranlegg som igjen fører til forenkler drift- og vedlikehold.

Merkesystemet følger farger for merking av rørsystemer i hht NS 813 utgave 2 1987.

Rørmerketape er 160 mm bred og leveres på ruller à 10 meter.

Strømretninger angis med piler (med 16 cm mellomrom) i tape og rørinnholdet beskrives vanligvis med 3 linjer:

 

Linje 1 – Rørets innhold / destinasjon (tur / retur)

Linje 2 – Anleggsnr. / systemnr.

Linje 3 – Betjeningsåmråde

Med vår graveringsmaskin kan vi lage skilt ut ifra ønskelig tekstangivelse og format.

Rørmerker monteres ved kurser i tekniske rom, ved ventiler og utstyr, forgreninger, gjennomføringer i gulv og vegger.

Rørmerker merkes ca hver 15 meter.