Inva Engineering tilbyr utarbeidelse av tilstandsanalyser for alle typer vannbårne energianlegg. Dette er mest brukt ved rehabilitering og når det er problemer med driften.

Innebærer alt fra tekniske løsninger til økonomiske kalkyler. Vi tar frem det underlaget som kreves og presenterer det på en lett oversiktlig måte.

Våre tilstandsanalyser inneholder:
  • Status på alle systemer på eksisterende anlegg.
  • Forslag til tiltak for å løfte alle systemer opp til dagens nivå/krav.
  • Kostnadsoverslag på alle foreslåtte tiltak.
  • Økonomibudsjett med kostnader, besparelser og nedbetalingstid.
  • Systemskjemaer.

Vi tilbyr selvfølgelig også utarbeidelse av alle foreslåtte tiltak.

Ved inngåelse av kontrakt om utførelse av foreslåtte tiltak på rehabiliteringsprosjekter, krediterer Inva Engineering kostnaden på tilstandsanalysen.