For at vannbårne energianlegg skal fungere optimalt må vannet i systemet være fritt for luft, korrosjon og sedimentering. Inva Engineering kan være behjelpelige med å optimalisere vannkvaliteten.

Vi tar vannprøver som sendes laboratorium for analyse. Ut i fra analysen gir vi et tilbud om riktig type vannbehandling.

Vi tilbyr også utleie av utstyr for fjerning av luft og smuss i vannbårne energianlegg. Dette er ofte benyttet i forkant av innregulering.